Välkommen till NovoSystems

Vi är lokala företag baserade i Jönköping, Kalmar, Linköping och Växjö. Vi är specialiserade på fastighetsautomation där vi innehar expertkompetens. Vi erbjuder helhetslösningar i alla typer av fastigheter med fabrikatsoberoende lösningar.

Lokalt ägande | Lokal kompetens | Lokal ledning